23 juni 2020 Meer nieuws

Meeste projectideeën over kringlooplandbouw

De oproep voor ideeën voor PPS-projecten binnen Landbouw, Water, Voedsel heeft ruim honderd meer projectideeën opgeleverd dan vorig jaar. De meeste projectideeën gaan over 'kringlooplandbouw', zo meldt de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Het totaal komt uit op 375 projectideeën. Met deze ideeën is totaal 190 miljoen euro gemoeid. Vanuit de bloembollensector zijn slechts twee ideeën ingediend, zo was al eerder bekend.

Bij het hogere aantal ingediende projectideeën speelt mee dat de Topsector Water & Maritiem voor het eerst in deze oproep meedoet naast de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dat komt omdat deze drie topsectoren nu een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda hebben, namelijk de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. In deze agenda heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

Nu de 375 project-ideeën binnen zijn, blijkt ongeveer 30% en ook van het gevraagde budget te vallen onder de missie ‘Kringlooplandbouw’, ongeveer 25% van de ideeën valt onder onder ‘Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel’ en 15% onder één van de twee sleuteltechnologieën. Deze missies en sleuteltechnologieën zijn volgens de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vanouds het terrein waarop de meeste agrifood- en tuinbouwpartijen actief zijn.

Zwaar overtekend

Met de projectideeën is in totaal 190 miljoen euro gemoeid, waarvan bijna 70 miljoen euro voor 2021 benodigd is. Voor dat jaar is echter maar 15 miljoen euro beschikbaar. De komende weken worden de projectideeën getoetst op de mate waarin ze bijdragen aan de prioriteiten en de missies van de Kennis- en Innovatieagenda.