7 januari 2021 Meer nieuws

Meer tijd voor nieuwe fosfaatnormen

Agrarisch ondernemers krijgen meer tijd om over te stappen op de nieuwe fosfaatgebruiksnormen, die per 1 januari 2021 zouden ingaan. Dat maakte minister Schouten van LNV op 24 december bekend.

De nieuwe fosfaatgebruiksnormen bleken uit berekeningen niet voor alle agrariërs even goed uit te pakken. Naast de kleigebieden in Zuidwest-Nederland, kregen telers in Flevoland en delen van Noord-Holland te maken met een verdere inperking van de mogelijkheid om fosfaat te geven aan hun gewassen. Voor LTO Nederland reden om protest aan te tekenen tegen deze plannen.

Overgangsjaar

Per brief maakte minister Schouten bekend dat er meer tijd is voor de overstap naar de nieuwe normen. Al eerder was besloten om aan ondernemers de keuze te laten om de analysegegevens over 2020 of daarvoor als uitgangspunt te nemen voor hun fosfaatruimte. Voor ondernemers die geen gebruik kunnen maken van dit aanbod, geldt 2021 als overgangsjaar. Dit jaar wil LNV met de land- en tuinbouw in gesprek gaan over de fosfaatgebruiksnormen.