23 februari 2021 Meer nieuws

Meer tijd voor definitieve berekening eerste periode NOW

Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Ze hebben nu tot en met 31 oktober de tijd.

Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag 23 februari bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni) als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart).

Verlenging

Om de verlengde openstelling van het loket is onder meer gevraagd door de beroepsorganisatie van accountants vanwege het drukke werkseizoen in combinatie met enkele inhoudelijke vragen die er nog waren over de definitieve berekening van de NOW.

Andere aanvraagtermijnen ook aangepast

Om een te grote druk op UWV te voorkomen, heeft een langere openstelling van het loket voor de eerste periode NOW gevolgen voor de aanvraag van een definitieve berekening voor de derde, vierde en vijfde periode NOW. Die termijnen zijn daarom ook aangepast. Voor de derde periode NOW (oktober-december 2020) kan de definitieve berekening worden aangevraagd van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022, voor de vierde en vijfde periode (resp. januari-maart 2021 en april – juni 2021) loopt de termijn van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Definitieve berekening tweede periode eerder

Het loket voor de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) gaat een maand eerder open dan gepland. Werkgevers kunnen vanaf 15 maart 2021 een aanvraag indienen. Dit heeft te maken met technische werkzaamheden die in april worden uitgevoerd. De einddatum voor deze termijn blijft ongewijzigd, namelijk 5 januari 2022.

Geen onderscheid

Voor alle aanvraagtermijnen voor de definitieve berekening geldt nu dat ze voor alle werkgevers gelden, er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben en werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben.

Werkgevers kunnen al sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen voor de definitieve berekening voor de eerste periode NOW. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft.

Ruime betalingsregeling bij terugvordering

Tot nu toe hebben zo’n 40.000 werkgevers een aanvraag ingediend. In december is UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen aan deze werkgevers. Dat betreft zowel nabetalingen als terugvorderingen. UWV realiseert zich dat een terugvordering heel vervelend kan uitpakken voor ondernemers. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom afgesproken dat UWV ruime betalingsregelingen kan treffen, waarbij UWV kijkt naar iemands persoonlijke situatie. Ook uitstel van betaling hoort tot de mogelijkheden. Werkgevers wordt in zo’n geval aangeraden te bellen met de NOW-telefoon: 088 – 898 20 04.