11 oktober 2019 Meer nieuws

Meer lelieknoppen door nieuw middel LilyPlus

Eind september heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten om een toelating te verlenen voor LilyPlus. Uit onderzoek blijkt dat LilyPlus voor meer knoppen zorgt in leliegroepen Oriëntal en OT.

Het product is toegelaten als dompelbehandeling in de bloementeelt van lelie. Op het lanceringsevenement voor het nieuw toegelaten middel van Syngenta werden de onderzoeken besproken.

Meer lelieknoppen

Uit diverse onderzoeken in zowel volle grond als in kisten blijkt dat door de toevoeging van LilyPlus diverse cultivars meer lelieknoppen krijgen. “De werking is cultivarafhankelijk”, liet Maurice Kok, crop advisor van Syngenta weten. “Oriëntals reageren over het algemeen beter op het middel dan OT’s.”

Minder takken met maar één knop

De meerwaarde volgens Kok is dat er minder lelies zijn met één knop. Hij laat een voorbeeld zien van de zet in juni met OT ‘Zambesi’ in volle grond. In de onbehandelde partij hebben 21 takken 1 knop, 67 takken 2 knoppen en 10 takken 3 knoppen. Bij de partij met LilyPlus zijn er 2 takken met 1 knop, 63 met 2 knoppen en 33 met 3 knoppen. “Dat is gemiddeld een halve knop meer.”

Synthetisch plantenhormoon

LilyPlus is een plantengroeiregulator op basis van 6-benzyladenine. Dit is een synthetisch plantenhormoon dat behoort tot de groep van de cytokininen.

Meer in Greenity

Meer over het nieuwe middel, het effect op diverse cultivars en het onderzoek is te lezen op pagina 50 in Greenity nr. 51 van 11 oktober.