11 maart 2022 Meer nieuws

Meer inzet om kennis bij ondernemer te brengen

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) haalt de banden met Greenports Nederland aan om ervoor te zorgen dat kennis uit onderzoek bij de ondernemers terechtkomt, onder meer via regionale bijeenkomsten.

De Topsector heeft het geld voor onderzoek en kan de kennis helpen omzetten naar commerciële doelen. De Greenports hebben een netwerk van bedrijven in de tuinbouw en een samenwerking met regionale hbo’s.

Netwerkbijeenkomsten

De regionale greenports werken onderling samen en kiezen maximaal twee onderwerpen voor de eigen regio. Zogeheten innovatiemakelaars van Topsector T&U gaan ondernemers adviseren. Samen gaan de instanties netwerkbijeenkomsten in de regio houden voor het midden- en kleinbedrijf over thema’s als meststoffen, veenvervanging, bouwmaterialen en verpakkingen. Ondernemers die reststromen willen laten voorbewerken, kunnen bij Living Lab in Bleiswijk bewerkingen laten uitvoeren onder een voucherregeling van SIGN, waarmee maximaal de helft van de kosten worden gedekt.

Lokale Living Labs

SIGN werkt zelf ook aan circulaire toepassingen van reststromen uit de glastuinbouw met ontwerpers en studenten van diverse opleidingen. Het programma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN voorziet in lokale Living Labs, waar ondernemers aan de slag kunnen om tuinbouwreststromen te behandelen voor een hoogwaardigere toepassing.

Sap en vezels

Uitgangspunt is om toepassingen te zoeken voor zowel vezels als perssap. Zo lopen er verschillende projecten om perssap geschikt te maken als circulaire meststof of reinigingsmiddel. De vezels zijn in te zetten voor plaatmateriaal, verpakkingen en als grondstof voor mycelium. SIGN en Dijkshoorn Recycling in Bleiswijk werken daarbij samen met onder andere TU Delft, Universiteit Utrecht en Hogeschool Inholland.