20 december 2019 Meer nieuws

'Meer hulp overheid bij markttoegang nodig'

De overheid moet de bloembollen- en boomkwekerijsector te hulp schieten bij de toegang tot de markt. Ondersteuning schiet nu tekort, vindt voorzitter Henk Westerhof van handelskoepel Anthos.

Anthos zet zelf zwaar in op het gebied van markttoegang. De organisatie investeert jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro in internationale fytosanitaire programma’s. Daarnaast voert Anthos namens het bedrijfsleven in de bloembollen- en boomkwekerijsector voortdurend overleg met de NVWA en het ministerie over markttoegangsvraagstukken. Doel daarvan is om met derde landen afspraken te maken die voor ketenpartijen praktisch en economisch haalbaar zijn.

Hoofdpijndossier

Westerhof schetste een zorgelijk beeld. "De marktoegang is een hoofdpijndossier", erkende Westerhof. Hij doelde op alle verschillende en steeds wisselende eisen waar de handel meet te maken heeft bij de export. “Er is bij de overheid nu te weinig specialistische kennis aanwezig om ons goed te ondersteunen bij de markttoegang. Hetzelfde speelt overigens in de groente- en fruitsector."

Nieuwe, zelfstandige PD

Een deel van die problemen is volgens Westerhof veroorzaakt door de vorming van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarin is ook de National Plant Protection Organisation (NPPO) opgenomen, de voormalige Plantenziektekundige Dienst. "De NPPO moet weer een zelfstandige organisatie worden, met een eigen budget. Met een groep fysiosanitaire specialisten kunnen we strategische vraagstukken aanpakken, om de markttoegang soepeler te maken."

Export wél belangrijk

De huidige tendens is Westerhof een doorn in het oog. "Het is zorgelijk, hoe nu over de export wordt gesproken. Als ik lees dat Eurocommissaris Frans Timmermans zich afvraagt of Nederland wel zo’n belangrijke rol in de export moet hebben en dat de exportpositie minder belangrijk is dan het inkomen van de boer, dan baart mij dat zorgen. Onze landbouwminister Carola Schouten zegt dat ze oog heeft voor het gezicht achter de boer, maar ik hoop dat ze ook naar het gezicht achter de handel kijkt. De handel in sierteeltproducten is goed voor 5,5 miljard euro. We staan op de derde plek van economisch belangrijke sectoren. Minister, kijk naar de markt."

Geef de sector tijd

De Anthosvoorzitter schaart zich achter de boeren. "Ik snap dat er iets moet veranderen. Dat er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Geef de sector de tijd zich aan te passen, want nu gaat het veel te snel. Middelen verdwijnen zonder dat er een alternatief is, het toelatingsbeleid moet anders. Zo dreigen we afzetmarkten te verliezen en de risico’s voor de bedrijven nemen toe."

Westerhof blijft

Over de eisen organisatie is Westerhof positief. De afzetbevordering door iBulb wordt nu volledig betaald uit de contributie. Meebetalen is nu verplicht. Er wordt nu themagericht gewerkt, in plaats van op basis van landen. “We zijn nu veel flexibeler in het nemen van besluiten en het besteden van geld.” De veranderingen bij Anthos zijn volgens de voorzitter nagenoeg rimpelloos ingevoerd en Westerhof is dan ook trots. "We gaan ook verjongen, maar dat wil niet zeggen dat ik komend jaar uw voorzitter niet meer ben."