31 mei 2022 Meer nieuws

Meer duurzame investeringen via MIA/Vamil

Bedrijven hebben in 2021 fors meer geïnvesteerd in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Dit blijkt uit het jaarverslag MIA/Vamil dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert.

De overheid wil investeringen in innovatieve bedrijfsmiddelen stimuleren en dat doet ze via twee fiscale regelingen: de milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Stijging

In 2021 hebben totaal 14.000 ondernemers aanvragen ingediend en werd in totaal over een investeringsbedrag van bijna 3.5 miljard euro MIA/Vamil aangevraagd. Een stijging van 24% ten opzichte van 2020. Het totaalbedrag dat ondernemers via belastingvoordeel met de MIA/Vamil ontvangen, komt in 2021 naar verwachting uit op 119 miljoen euro, een stijging van ruim 30 procent want in 2020 was dit netto fiscale voordeel nog 90 miljoen euro.

Minder landbouwinvesteringen

Duurzame mobiliteit en landbouw blijven belangrijke pijlers in het totaal aan milieu-investeringen. Wat betreft de landbouwinvesteringen is het opvallend dat er in 2021 minder is geïnvesteerd dan in 2020. Mogelijk heeft dit te maken door een minder aantrekkelijk investeringsklimaat vanwege de stikstofmaatregelen en de gevolgen van de coronacrisis. Desondanks blijft verduurzaming en innovatie in de landbouw een belangrijk onderdeel waar jaarlijks MIA/Vamil-steun naartoe gaat.

Opvallende stijger

Opvallend is dat in 2021 investeringen in circulaire economie bijna verdrievoudigd zijn. Circulair produceren en CO₂-reductie krijgen bij ondernemers steeds meer aandacht. In 2021 is de Milieulijst voor ‘Circulaire Economie’, flink uitgebreid, namelijk 147 gerelateerde bedrijfsmiddelen in 2021 tegenover 93 in 2020. Op basis van de Milieulijst 2021 groeide het totaal gemelde investeringsbedrag binnen het thema circulaire economie tot ruim 1 miljard euro. Dit is bijna eenderde van het totaal gemelde investeringsbedrag op grond van de Milieulijst 2021.

Het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA/Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit. In december 2021 is de nieuwe Milieulijst 2022 gepubliceerd. Met daarin opgenomen nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Aanvragen voor 2022 zijn het hele jaar mogelijk via RVO.