26 maart 2020 Meer nieuws

Mededingingsautoriteiten staan samenwerking toe

De Europese mededingingsautoriteiten staat verregaande samenwerking tussen bedrijven toe als dat nodig is. De Nederlandse tak kwam half maart al met een soortgelijk bericht. De maatregel is in eerste instantie bedoeld om tekorten aan producten te voorkomen.

Het Europese samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (ECN) zegt zich bewust te zijn van de gevolgen van de crisis. Volgens de organisatie staan de regels toe rekening te houden met die gevolgen. ‘We begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie er toe kan leiden dat bedrijven moeten samenwerken. De autoriteiten zullen niet actief optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen om tekorten te voorkomen’, luidt de verklaring van het ECN.

Informeel advies

Voor de samenwerking wordt snel toestemming gegeven, maar alleen om tekorten tegen te gaan. Als bedrijven twijfelen of samenwerkingsplannen de toets van de autoriteit wel doorstaan, kan een informeel advies gevraagd worden bij de Autoriteit Consument & Markt.