8 januari 2020 Meer nieuws

Masterplan voor insectenherstel

Wetenschappers uit 21 landen hebben een ‘road map’ voor insectenbehoud en -herstel gemaakt. De ‘road map’ leidt naar insectvriendelijke doelen op de korte en lange termijn, zo meldt het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Meer dan zeventig experts uit alle werelddelen hebben meegewerkt aan de roadmap

Vanuit Nederland waren onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit, Naturalis, de Vlinderstichting en Wageningen University & Research vertegenwoordigd.

Prioriteiten en experimenten

Een aantal acties kan al meteen van start zonder eerst op nieuwe kennis te wachten. Het stapsgewijs vervangen van pesticiden door ecologische alternatieven, is een van de acties die worden genoemd. Daarnaast is het hard nodig om prioriteiten te stellen: welke soorten, gebieden en problemen verdienen onze aandacht het meest? Op de middellange termijn zijn er experimenten nodig om duidelijk te krijgen welke stressfactoren wat precies veroorzaken. Dit is ook noodzakelijk om de kennis in gebieden te vergroten, waar tot nu toe weinig tot niets van bekend is.

Wereldwijd dezelfde monitoring

Acties voor de langere termijn staan ook in het plan: het aangaan van publiek-private samenwerking en het creëren van duurzame financiering om het blijvende herstel en de inrichting van leefgebied voor insecten te regelen. Ook moet er een internationaal monitoringsprogramma komen waarbij mensen allemaal dezelfde methode gebruiken en gedurende langere tijd.

'Hopelijk gebruikt de praktijk het masterplan'

Jeff Harvey, hoogleraar van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Vrije Universiteit Amsterdam: “Het belangrijkste is nu dat we hopen dat mensen zoals gebiedsbeheerders en andere eindgebruikers dit masterplan kunnen gebruiken in de praktijk. Zo wordt insectenherstel bijvoorbeeld in landbouw, natuurbeheer en stedelijke ontwikkeling werkelijkheid.”