5 februari 2019 Meer nieuws

Maatregelen tegen WW-fraude arbeidsmigranten

WW-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is een reactie op dat vorig najaar duidelijk werd dat Poolse arbeidsmigranten in toenemende mate met de WW fraudeerden.

De fraude bestond er uit dat Poolse arbeidsmigranten met hulp van tussenpersonen met hun werkloosheidsuitkering in Polen waren in plaats van op zoek te gaan naar werk in Nederland.

Adressen met meerdere uitkeringen onderzoeken

De samenwerking tussen het ministerie van SZW en UWV is geïntensiveerd ten aanzien van handhaving. Zo is UWV bezig met het onderzoeken van adressen waar drie of meer uitkeringen op verstrekt worden. Dit kan wijzen op een verblijf in het buitenland van de WW-er. De onderzoeken die hieruit volgen, lopen nog. Tegen overtreders wordt meteen opgetreden.

Risicoprofielen

Verder is het UWV gestart met de onderzoeken naar de cultuur en werkwijze van de fraudeplegers. Samen met gemeenten is inmiddels ook de adrescontrole verscherpt. Ook heeft het UVW risicoprofielen ontwikkeld om misbruik bij de aanvraag van de WW uitkering op te sporen. Ook zijn er risicoprofielen ontwikkeld om te achterhalen of iemand ongeoorloofd in het buitenland verblijft of verwijtbaar werkloos is.

Om verwijtbare werkloosheid (waarbij geen recht op WW is) verder aan te pakken, is een pilot met de uitzendsector gestart. Daarnaast is begonnen met het registreren van tussenpersonen.