8 augustus 2018 Meer nieuws

Maatregelen Rijnland tegen verzilting Leidsevaart

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de Leidsevaart in Heemstede afdammen. Daarmee wordt voorkomen dat het zoutgehalte van het water in de Bollenstreek oploopt.

Als gevolg hiervan is de doorgaande recreatievaart op de Leidsevaart vanaf vrijdag 10 augustus - 6.00 uur voorlopig niet meer mogelijk, zo meldt het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Zuidelijke richting verzilt ook

Door het watertekort moet Rijnland het water langer vasthouden. Hierdoor kan ze in diepe polders zoals de Haarlemmermeer waar van nature verzilt water uit de ondergrond naar boven komt, het water minder doorspoelen. Gevolg hiervan is dat de zoutgehalten in het noordelijke deel van het watersysteem van Rijnland oplopen. Ook de Leidsevaart bij Haarlem is in zuidelijke richting aan het verzilten, aldus het waterschap.

Door invoering van de KWA kan Rijnland onder andere de Greenport Boskoop voorzien van een betere waterkwaliteit. Het water van de KWA is beter van kwaliteit omdat het zoutgehalte lager is dan het water dat nu via de Hollandse IJssel binnenkomt. Het westelijk deel van de Greenport Boskoop krijgt dit water al, dat is gemengd met water uit de Gouwe.

Ook meer zoet water voor oostelijk deel Boskoop

Rijnland gaat nu ook het oostelijk deel van de Greenport Boskoop van KWA water voorzien, zodat ook daar kwalitatief goed water beschikbaar is. Rijnland maakt daarvoor gebruik van het inlaatgemaal Theo Aendekerk, dat in 2013 speciaal voor deze reden is gebouwd.