26 april 2021 Meer nieuws

Maandelijks journaal voor agrarische werkgevers

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw start met maandelijkse videojournaals voor werkgevers. Daarmee wil het laagdrempelig informeren over actualiteiten en belangrijke thema’s. Het eerste werkgeversjournaal is te vinden op de website van de Werkgeverslijn.

In het eerste journaal staat de Werkgeverslijn stil bij de nieuwe cao Open Teelten en wordt aandacht besteed aan het thema arbeidsduur in piektijden. Verder komen de regels omtrent feestdagen aan bod en de vraag of een piekarbeider langer dan acht weken op een bedrijf mag werken.

Wat is de Werkgeverslijn land- en tuinbouw?

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een initiatief van LTO Noord samen met Glastuinbouw Nederland, ZLTO, LLTB, KAVB NFO, POV, Plantum en Anthos. Doel is om werkgevers in de sector maximaal te ondersteunen op het gebied van een correcte uitvoering van de cao, afdracht van premies en andere juridische zaken. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt mede gefinancierd met de premie die agrarisch werkgevers jaarlijks aan Colland Arbeidsmarkt betalen.