18 maart 2022 Meer nieuws

'Maak gebruik van borgstellingsfonds'

“Maak gebruik van het borgstellingsfonds”, adviseerde Arne Bac, sectormanager Food & Agri van de Rabobank gisteren tijdens het webinar van Glastuinbouw Nederland over de energiecrisis. “In coronatijd hebben we ook gezien dat bedrijven die hier gebruik van hebben gemaakt, niet zijn omgevallen.”

LNV en de banken werken momenteel het borgstellingsfonds uit. Met het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) kunnen kwekers toch een financiering krijgen bij banken als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De sectormanager bij Rabobank raadt kwekers aan goed te kijken naar het eventueel gebruik maken van de borgstellingsregeling. “Bedrijven moeten immers ook financieel fit zijn om de energietransitie te gaan maken. Of dat nou in 2024 is of in 2028.”

'Blijf rekenen'

De Rabobankman vindt het verstandig als ondernemers van bedrijven continu blijven rekenen aan de eigen exploitatie, vooral wat de energieprijzen betreft. “Kwekers met een vaste prijsstrategie wat energie betreft, zitten aan de goede kant. Zij hebben de beste kaarten om met verschillende kostenverhogingen door te kunnen gaan.” Kwekers zouden volgens hem op dagbasis bij moeten houden hoe ze er financieel voorstaan. “Maak en denk in scenario’s. De ene is de liquiditeit voor de periode 2022 – 2023; werk je rekening courant uit, zodat je aan ziet komen wanneer je klemloopt. Als dat dan morgen is, zorg dan dat u ons zes weken geleden gebeld heeft.” Het andere punt is dat bedrijven ook goed zicht moeten houden op hun rentabiliteit 2023- 2024. “Blijft er voldoende vermogen over om eventueel vervolginvesteringen te doen?”

Uitwerking minder snel dan tijdens corona

Alexander Formsma, Beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw, ziet dat de uitwerking van het Borgstellingsfonds niet zo snel gaat als destijds in coronatijd gebeurde. “Wat er nu gebeurt, is veel gecompliceerder. Er zijn wel tig verschillende parameters waarmee bedrijven te maken krijgen. Indertijd van corona was dat alleen de factor ‘tijd’ die ongewis was.” Toch verwacht Formsma wel dat in de kamerbrief van april de overheid met duidelijkheid komt over het borgstellingsfonds. Vanmiddag nog praat Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, met de minister van LNV en EZK over onder andere het borgstellingsfonds.

Bereidheid prijsaanpassing supermarkten

Bac vertelde verder in het webinar verder dat banken bereid zijn extra leningen via de borgstellingsregeling te geven, maar hij waarschuwde ervoor dat de overheid wil dat bedrijven dan ook komen met eigen plannen waarin staat welke stappen zij gaan zetten om aan de energiestransitie mee te doen. Verder merkt hij dat supermarkten bereid zijn soms na te denken om een hogere prijs voor producten uit de glastuinbouw te betalen. “Dat geldt vooral voor de groenten, echter voor de sierteelt ligt dat genuanceerder.”

Hoeveel glastuinbouwbedrijven het komende half jaar in liqiditeitsproblemen komen, is volgens Formsma van Glastuinbouw Nederland niet te zeggen. “Banken weten dat wel, maar delen deze informatie niet met ons. Wel is duidelijk dat zodra het (vaste) energiecontract is afgelopen de liquiditeitsruimte in no time wordt opgegeten en zijn nagenoeg alle glastuinbouwbedrijven die dit betreft, verlieslatend in hun resultaat, zo zegt de Rabobank.” Onderzoek vanuit de Rabobank in februari 2022 bevestigt dit beeld; zodra het vaste prijs contract afloopt, krijgt circa 40% van de bedrijven direct rentabiliteitsproblemen in combinatie met liquiditeitsproblemen.