14 februari 2020 Meer nieuws

'Maak bezwaar tegen ODE-verhoging'

Glastuinbouw Nederland is zwaar teleurgesteld in de overheid dat het Belastingtarief Opslag Duurzame Energie voor 2020 ongewijzigd blijft. Ze zet nu in op een bezwaarprocedure.

De teleurstelling is groot omdat er flink is gelobbyd, maar ook omdat de ODE volgens Van der Tal in strijd is met de afspraken in het Klimaatakkoord. Volgens hem gaat het grote economische gevolgen hebben voor een groot deel van de glastuinbouwbedrijven.

Starten bezwaarprocedure

Glastuinbouw Nederland schakelt daarom over naar ‘plan B’ , namelijk het indienen van bezwaar. Hij roept kwekers op mee te doen aan die bezwaarschriften in de bezwaarprocedure. Glastuinbouw Nederland ziet namelijk nog wel volop mogelijkheden om de zaken voor 2021 en de jaren daarna te wijzigen. Glastuinbouw Nederland zoekt bij de besprekingen over het tarief voor 2021 ook naar eventuele mogelijkheden om de stijging van 2020 alsnog te compenseren.

Samenwerking met energiebedrijven

Om het traject van de bezwaarprocedure te begeleiden heeft Glastuinbouw Nederland de expertise ingehuurd van een erkend en gespecialiseerd advocatenkantoor. Het gaat dan om een bezwaarschrift en de juridische afhandeling daarvan, in samenspraak met de betrokken energiebedrijven.

Formeel zijn het namelijk de energiebedrijven - als belastingplichtige van de ODE - die bezwaar moeten aantekenen bij de Belastingdienst. Ondernemers kunnen echter bij hun energiebedrijf ook zelf bezwaar maken tegen de factuur, aldus Glastuinbouw Nederland. Dat is een individuele keuze van de ondernemer. Het bezwaar moet dan ook gespecificeerd zijn naar de eigen bedrijfssituatie. Die bezwaren kunnen ook worden toegestuurd naar de Belastingdienst, als reactie op de verhoogde ODE-heffing. De ingediende bezwaren kunnen door het advocatenkantoor worden verzameld en als extra bewijslast door Glastuinbouw Nederland worden meegenomen aan de onderhandelingstafel voor 2021.

Glastuinbouw Nederland trekt samen met de Greenports Nederland, Rabobank, Royal FloraHolland en GroentenFruit Huis op om de verhoogde ODE-heffing voor 2020 van tafel te krijgen.