5 maart 2021 Meer nieuws

LTO: 'Zee inpolderen voor landbouw'

LTO Nederland pleit voor een serieus onderzoek naar inpoldering van een deel van de zee om meer ruimte voor de land- en tuinbouw te maken. De druk op het areaal wordt te groot, meent de belangenbehartiger. Om nu ruimte te houden, moeten zonnepanelen niet op landbouwgrond.   

Voorzitter Sjaak van der Tak lichtte het voorstel vrijdagmorgen toe op Radio 1. "De boer moet ruimte hebben om veilig voedsel te verbouwen. De druk op landbouwgrond is nog nooit zo hoog geweest als nu."

8000 hectare weg

Na de aanleg van de Flevopolder is er geen landbouwgrond meer bijgekomen. Er is juist alleen maar grond aan de sector onttrokken, stelt LTO. Rendabele en duurzame teelt vraagt meer grond, ook al neemt het aantal boeren en tuinders af. Van der Tak: "Onze sector heeft de afgelopen decennia alleen maar grond ingeleverd. Stadsuitbreidingen, bedrijventerreinen, infrastructuur en natuur, energie en recreatie kosten landbouwgrond. Jaarlijks krijgt zo'n 8000 hectare landbouwgrond een andere bestemming. In de laatste zeventig jaar was dat in totaal zo’n 500.000 hectare, zodat nu nog 1,8 miljoen hectare over is."

Klimaateisen

Op de vraag of het inpolderen van een deel van de Noordzee niet veel te duur is voor de land- en tuinbouw, stelt Van der Tak dat het eerst maar eens serieus onderzocht moet worden. "We kunnen nu nog niet aangeven waar de polder precies moet komen, maar er zijn tienduizenden hectares nodig voor met name duurzame vormen van veehouderij, pootgoedteelt, groenten, bloemen en bollen. Om de druk nu beheersbaar te maken, moeten er geen zonnepanelen op landbouwgrond komen. Om toch aan de klimaateisen te voldoen, moeten we eerst maar eens alle daken benutten."

Haaks

Het plan van LTO Nederland staat haaks op de ideeën bij de politieke partijen. Zo pleiten D66 en de PvdD voor halvering van de veestapel en verschillende partijen willen landbouwgrond claimen voor woningbouw. Van der Tak: "Er zijn plannen voor de bouw van een miljoen huizen tot 2030, één miljoen om de woningnood te stillen. Wij vrezen dat het niet lukt om die allemaal in steden te bouwen. Dat kost te veel landbouwgrond. We moeten daarom ambitieuzer denken en handelen. Vandaar het plan voor landwinning in zee."