13 mei 2022 Meer nieuws

'Net als buurlanden ruimere steun vanwege Oekraïne'

LTO Nederland wil dat minister Staghouwer van LNV extra steunmaatregelen instelt voor boeren en tuinders vanwege de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de voedselvoorziening. Ze wil onder andere een accijnsverlaging op rode diesel en waarschuwt voor een ongelijk speelveld.

De belangenbehartiger heeft een brief naar Staghouwer geschreven. Daarin staat dat ze verwacht dat door de EU-sanctiepakketten de energieprijzen verder gaan oplopen. Dit gaat doorwerken op de primaire bedrijven in de prijs van gas, diesel, kunstmest, veevoer, bouwmaterialen, transportdiensten, loonwerk en andere inputs. Ook worden sommige bedrijven getroffen door het plotseling wegvallen van markten.

Ongelijk speelveld

LTO roept Staghouwer op om de mogelijkheden van het Europese staatssteunkader maximaal te benutten en boeren en tuinders met een passend pakket aan maatregelen te ondersteunen. De Europese Commissie biedt lidstaten de mogelijkheid om staatssteun te verlenen tot maximaal 35.000 euro per agrarisch bedrijf. Duitsland, Frankrijk en België hebben al forse steunpakketten bij de Europese Commissie ingediend en goedgekeurd gekregen. ‘Nederland blijft achter en dat zorgt voor een ongelijk speelveld’, aldus LTO.

Wat wil LTO?

LTO wil een verlaging van de accijns op rode diesel met minimaal eenzelfde bedrag of percentage waarmee dit ook bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Spanje gebeurt. Zo gaat Duitsland de dieselprijs tijdelijk met 14 cent per liter verlagen. LTO wijst dat de gestegen brandstofprijzen een flinke kostenverhoging geven en de droogte doet daar een schep bovenop omdat er meer beregend zal gaan worden. Daarnaast zullen door het komende zesde EU-sanctiepakket (verbod op import van (geraffineerde) olie, inclusief diesel uit Rusland, binnen negen maanden), de brandstofkosten van bedrijven nog verder stijgen.

Ook wil LTO een nationale versterking van het EU-crisisfonds tot 24,5 miljoen euro. LTO weet dat andere EU-lidstaten, zoals Duitsland en België, hun aandeel in het fonds ook gaan verdrievoudigen. Verder pleit LTO voor het versneld uitbetalen van de GLB-gelden.