11 april 2019 Meer nieuws

LTO: OBO geruststellend, communicatie teleurstellend

KAVB, NFO en LTO Nederland vinden de uitkomsten van het omwonendenonderzoek van RIVM geruststellend, maar de communicatie van het RIVM teleurstellend. De belangenbehartigers reageren daarmee op het uit laten lekken van de conclusies door het RIVM zelf, gisteren.

Het RIVM bevestigt dat de teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen geen risicogrenzen overschrijden, zagen LTO, KAVB en LTO. 'Dit sluit aan bij het eerdere onderzoek, waaruit bleek dat omwonenden van agrarische percelen juist gezonder zijn. De berichtgeving van vandaag was een fout van het RIVM, het onderliggende rapport is dan ook nog steeds niet beschikbaar. LTO Nederland, KAVB en NFO zijn zeer teleurgesteld dat er zo slordig over dit belangrijke onderzoek wordt gecommuniceerd', schrijven de organisaties in een gezamenlijk persbericht.

Geen winnaars

Hoewel de uitkomsten van het RIVM-rapport volgens de belangenbehartigers geruststellend zijn, vinden ze dat de manier waarop met het onderzoek wordt omgesprongen geen winnaars kent. 'Tendentieuze berichtgeving op basis nog niet afgeronde noch openbare onderzoeken drijft mensen uit elkaar. Het gebrek aan nuance is schadelijk voor omwonenden, die gebaat zijn bij duidelijkheid.'

Schadelijk voor telers

Het is bovendien zeer kwalijk richting telers, vinden LTO, KAVB en NFO. 'De ondernemers en hun families hebben sinds het begin van het onderzoek in het volste vertrouwen een bijdrage geleverd, maar zijn nu in een mediastorm terechtgekomen zonder de uitkomsten van metingen rond hun eigen percelen te kennen', aldus de reactie.

Wachten

LTO Nederland, KAVB en NFO wachten met een inhoudelijke reactie tot het volledige rapport beschikbaar is. Wel zien de organisaties net als het RIVM het belang van een plek waar burgers, ondernemers, provincies en gemeenten terecht kunnen met vragen over gewasbescherming en gezondheid. 

 

Zie ook het bericht over het recente RIVM-lek.

En: Landbouwminister Carola Schouten: 'middelengebruik radicaal anders'

Lees ook dit eerdere item over het onderzoek naar het lek.

Lees eveneens het bericht over het pleidooi voor het spuitverbod.