25 juli 2022 Meer nieuws

LTO: ‘Stikstofdebat gevoerd met onvolledige informatie’

Volgens LTO bewijzen de berekeningen dat de Tweede Kamer het stikstofdebat heeft gevoerd met onvolledige informatie, naar aanleiding van eerdere brieven van de ministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal.

De berekeningen werden openbaar na Kamervragen van Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Pieter Omtzigt.

De gevolgen van de berekeningen zijn vergaand als deze worden omgezet in beleid. Volgens LTO zouden 11.200 bedrijven moeten stoppen, bijna achttienduizend bedrijven  zouden moeten inkrimpen en tienduizenden bedrijven zouden de indirecte gevolgen voelen. LTO stelt dat de berekeningen van het ministerie van Financiën een 'fundamenteel onbegrip tonen over de economische, sociale en culturele toekomst van het platteland' aan. Verder vraagt LTO zich af waarom er nog geen analyse is van de gevolgen voor de rest van de voedselketen en de leefbaarheid op het platteland.

Onrealistisch

Uit de berekeningen van het ministerie van Financiën blijkt bovendien dat het beleid honderden of zelfs duizenden gezinsbedrijven onnodig in onzekerheid stort, omdat er hoger wordt ingezet dan het ministerie nodig acht. LTO gaf al eerder aan dat 50 procent reductie in 2030 onrealistisch is en benadrukt dat er een ander doel, tijdspad en werkwijze noodzakelijk zijn. Er moet volgens de organisatie iets gebeuren met de uitspraak van de Raad van State, juist ook om de agrarische sector perspectief te geven.