19 mei 2022 Meer nieuws

LTO steunt provincies in onwerkbaar stikstofbeleid

De waarschuwing tegen het stikstofbeleid die in verschillende provinciehuizen klinkt, moet zeer serieus worden genomen. Dat zegt LTO nu blijkt dat de zorgen over de haalbaarheid van de reductiedoelen en het gebrek aan perspectief voor boeren in de provincies erkend worden.

“De LTO-organisaties brengen de zorgen over het gebrek aan agrarisch perspectief, de voortdurende onzekerheid voor PAS-melders, interimmers en anderen en de haalbaarheid van kdw-normen (Kritische Depositie Waarden, red.) op elk bestuursniveau dringend onder de aandacht. Het is goed dat de provincies de zorgen die boeren over het stikstofdossier hebben volop erkennen”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland die zegt dat hiermee de provincies ‘dichter op de burger, en dichter op de realiteit staan’.

Perspectief verankeren

De LTO-organisaties vindt het stikstofbeleid onwerkbaar. Om verder te komen in het stikstofdossier is het noodzakelijk dat het perspectief voor de landbouw verankerd is als voorwaarde in de gebiedsprocessen en Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarvoor moet er ook een zeker en concreet zicht zijn op legalisatie PAS-melders, interimmers en meldingsvrije activiteiten. 'De toekomst van de landbouw ligt in innovatie, niet in opkoop', aldus LTO.

Voorwaarden meedoen aan provinciale gebiedsprocessen

Cruciaal is daarbij dat er reële ambities met heldere doelen, verwachtingen en uitgangspunten zijn. LTO vindt dat de KDW moet worden losgekoppeld van de beoordeling van Natura2000 gebieden en van vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Bovendien moeten de natuurdoelen de gedragen uitkomst zijn van een maatschappelijk proces. Deze boodschappen hebben de regionale LTO-organisaties de Provinciehuizen laten weten; ze hebben deze voorwaarden om goed en evenwichtig mee te kunnen doen in de provinciale gebiedsprocessen via een brief aan het IPO (Interprovinciaal Overleg) laten weten.