11 december 2018 Meer nieuws

LTO: 'Seizoenarbeid wordt te duur'

Seizoenarbeid wordt te duur als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt ingevoerd. Dat betoogt LTO Nederland. De WAB ligt sinds november bij de Tweede Kamer, maar details zijn nog niet ingevuld.

Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland vindt dat de wet zijn doel voorbijschiet en zijn organisatie voert onder het motto 'Zo werkt het niet!' met andere werkgeversorganisaties campagne tegen de wet. "Werkgevers met tijdelijke seizoenarbeid kunnen seizoenarbeiders geen vast dienstverband geven. Deze beprijzing schiet zijn doel voorbij en voor Nederland belangrijke economische sectoren worden keihard getroffen. Zo werkt het niet!" Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers stimuleren werknemers eerder in vaste dienst te nemen. De wet moet per 2020 ingaan. 

Teelten verdwijnen

Volgens LTO Nederland en de brancheorganisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht Nederland heeft dit grote gevolgen voor de teelt van asperges, groenten, aardbeien en fruit. In deze sectoren is per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het onmogelijk om vaste contracten aan te bieden. "Het zou kunnen betekenen dat teelten uit Nederland verdwijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn van het kabinet", aldus Calon.

Onaanvaardbaar

LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties vinden vooral de invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen, het verhogen van de ww-premie voor tijdelijke contracten omdat de ww-sectorfondsen verdwijnen en de beperking op de flexibiliteit bij oproepcontracten onaanvaardbaar. "LTO Nederland vindt dat het Kabinet en de Tweede Kamer nu herstelmaatregelen moeten nemen, voordat de WAB onherroepelijk is vastgesteld”, aldus Calon. Overigens is een transitievergoeding niet aan de orde als bij herhaaldelijke seizoenarbeid binnen zes maanden dezelfde krachten worden ingehuurd, staat in het het wetsvoorstel. 

Campagne

Cumela Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, Koninklijk Horeca Nederland, LTO Nederland, De Nederlandse Veiligheidsbranche, MKB-Nederland, Recron en VNO-NCW hebben de krachten gebundeld in de campagne 'Zo werkt het niet!', om invoer van de WAB tegen te gaan.

Bekijk hier een filmpje van deze campagne.