16 oktober 2020 Meer nieuws

LTO pluist verkiezingsprogramma's na

LTO Nederland heeft de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen doorgenomen op agrarische punten. Het resultaat is in een Excel-overzicht gezet, dat de Agrarische Programmatracker wordt genoemd. 

De verkiezingen zijn in maart en de partijprogramma's zijn dit najaar gepresenteerd. LTO verzamelde ze en ging met de rode pen door de stukken om de standpunten over de agrarische sector te selecteren. Die zijn op een rij gezet, zodat per thema op alfabet na te gaan is wat partijen zeggen over bijvoorbeeld bodembeheer, gewasbescherming, stikstof, maar ook omgevingsbeleid en zonne-energie.

Waarnemend voorzitter Wim Bens van LTO Nederland: "We vinden het belangrijk dat iedereen makkelijk kan inzien welke keuzes politieke partijen willen maken. Met de Agrarische Programmatracker helpen we boeren, tuinders en alle andere mensen die interesse hebben."

Het is de bedoeling dat LTO ook verkiezingsdebatten houdt in de aanloop naar de verkiezingen.