24 oktober 2019 Meer nieuws

LTO Noord overweegt stappen tegen Hunze en Aa's

LTO Noord wil weten of juridisch te voorkomen is dat waterschap Hunze en Aa’s een beregeningsverbod instelt als het grondwaterpeil onder het minimum zakt. Dat meldt de belangenbehartiger via Nieuwe Oogst.

Het verbod heeft consequenties voor gewassen van akkerbouwers en bollentelers. Eerder werd het saldo van een gewas nog meegenomen bij het besluit om een beregeningsverbod in te stellen. Het waterschap heeft de mogelijkheid tot een algeheel verbod in de keur opgenomen. LTO Noord erkent die keur, maar denkt dat ook een beroep kan worden gedaan op het gewoonterecht. Nu zoekt de belangenbehartiger uit of er voldoende argumenten zijn om naar de rechter te stappen. Eerder overleg met het bestuur van het waterschap leverde niets op.