8 augustus 2018 Meer nieuws

LTO Nederland blij met acties Schouten vanwege droogte

LTO Nederland is content met de reactie van Carola Schouten, minister van Landbouw, op het voorstel van LTO Nederland om crisismaatregelen in te zetten naar aanleiding van de droogte in Nederland.

Schouten neemt volgens LTO het gros van de crisismaatregelen over die LTO Nederland heeft voorgesteld over. De meeste crisismaatregelen zijn van toepassing op boeren, maar er zijn er ook een paar van nut voor kwekers. Zo komt er een uitgebreide evaluatie van de wateraanvoer en beregeningsmogelijkheden. Over de beregening zijn overigens de regionale LTO-bestuurders nog volop in gesprek met de waterschappen om te voorkomen dat onnodig extra beperkingen worden opgelegd, aldus de belangenbehartiger.

Onderzoek verlaging eigen risico Brede Weersverzekering

De minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze wil onderzoeken of het wenselijk is om de verplichte schadedrempel in de Brede Weersverzekering te verlagen van 30% naar 20% zoals de Europese regelgeving sinds het begin van dit jaar toestaat. Ook komt er een evaluatie van deze verzekering. Volgens LTO is deelname aan de verzekering beperkt omdat de voorwaarden en kosten voor te veel boeren en tuinders niet aantrekkelijk zijn om deel te nemen. Binnenkort vinden gesprekken plaats over mogelijke verbeteringen. Zo pleit LTO Nederland dat de assurantiebelasting op de Brede Weersverzekering tijdelijk wordt afgeschaft. Hierover praat ze met het ministerie van financiën.

Roep om financiële steun

LTO Nederland geeft aan dat met het huidige maatregelenpakket boeren en tuinders er nog lang niet zijn. Wat de droogtecrisis voor financiële gevolgen heeft, wordt de komende periode namelijk pas duidelijk. Boeren en wellicht tuinders zullen naar verwachting van LTO als gevolg van lagere opbrengsten en hogere kosten liquiditeitsproblemen krijgen. Om boeren en tuinders ook financieel te ondersteunen, overlegt LTO Nederland met het ministerie van financiën, banken en verpachters.

De minister heeft overigens een werkbezoek in voorbereiding om enkele getroffen boeren te bezoeken.