20 november 2020 Meer nieuws

LTO: 'Meer geld naar landbouwbegroting'

LTO Nederland roept de Tweede Kamer op te investeren in 'de juiste omstandigheden voor voldoende, veilig en goed voedsel en een gezonde omgeving'. In de Kamer wordt de komende week gedebatteerd over de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er is volgens LTO meer geld nodig.

"We vragen de overheid om investerend de crisis uit te komen, en boeren en tuinders ruimte voor hun ondernemerschap te bieden. Wij zijn in Nederland allemaal gebaat bij een sterke en innovatieve primaire sector," aldus waarnemend voorzitter Wim Bens van LTO Nederland. "Bij de begrotingsbehandeling vliegen de miljoenen je om de oren. Net als de vooroordelen over boerensubsidies. De realiteit is: met de landbouwbegroting zitten we voor een dubbeltje op de eerste rang. Mooie woorden worden pas geloofwaardig met een degelijke financiële onderbouwing."

'Stemmingmakerij'

Boeren en tuinders hebben volgens LTO vooral behoefte aan goed beleid: geen knellende, onnodige regelgeving maar een stimulerend toekomstperspectief. 'Daar hoort eerlijkheid en nuance vanuit de politiek bij – de productie van voedsel is te belangrijk om met oneliners en stemmingmakerij af te serveren', meldt LTO.

Gewasbescherming

Belangrijk voor LTO zijn de veranderingen in de gewasbescherming. 'De opgave waar we voor staan is gigantisch en vergt het uiterste van de sector op gebied van ondernemerschap en innovatie. Met het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming hebben verschillende partijen zich gecommitteerd aan de transitie, waarbij de teler centraal staat en verantwoordelijkheid breed wordt gedragen. De financiële toezegging van de overheid van 12 miljoen euro voor een periode van slechts drie jaar verhoudt zich hier in de verte niet toe.' LTO Nederland pleit ervoor dat de overheid ook voor de periode na 2022 financiële middelen reserveert, als blijk van langjarig commitment en ter versterking van de geloofwaardigheid van het programma, Van de miljoenen op de landbouwbegroting profiteert volgens LTO uiteindelijk vooral de consument, terwijl het inkomen van boeren en tuinders onder druk staat.