11 oktober 2021 Meer nieuws

LTO maakt voorbeeldbrief voor nitraatbezwaar

LTO Nederland heeft een voorbeeldbrief gemaakt waarmee boeren en tuinders bezwaar kunnen maken tegen de nieuwe mestregels die LNV heeft voorgesteld. Tot en met 18 oktober kunnen agrariërs hun zienswijze indienen.

De nieuwe regels zijn bedoeld om de uitspoeling van stikstof verder te verlagen. Het ministerie wil hiervoor onder meer vanggewassen op zand- en lössgronden inzaaien op 1 oktober verplichten, elke drie of vier jaar een rustgewas verplicht opnemen in het bouwplan, de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters laten vervallen en bredere teeltvrije zones langs kwetsbare waterlopen.

Brief downloaden

LTO Nederland vindt de voorstellen van het ministerie ‘onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar’. Dat schrijft de organisatie in een verklaring op haar website.

Om boeren en tuinders te helpen bij hun bezwaar heeft LTO een standaardbrief gemaakt. Deze kunnen zij aanvullen met de ervaringen op het eigen bedrijf. Download de brief hier.