15 september 2020 Meer nieuws

LTO: ‘Investeringen vanwege regelgeving onrendabel’

“Investeringen vanwege wet- en regelgeving zijn vaak onrendabel en beleid is niet consistent”, zegt Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland, in reactie op de Miljoenennota. LTO Nederland verwelkomt de kabinetsplannen om investerend de crisis uit te komen, maar de agrarische sector heeft dan wel perspectief nodig.

Door nieuw beleid, maatschappelijke wensen en daaruit voortvloeiende verplichtingen worden kosten voor boeren en tuinders steeds hoger, terwijl prijzen van producten niet meestijgen. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen, bijvoorbeeld in relatie tot de stikstofcrisis, mogelijk moeten maken, vindt LTO Nederland. Bens: “De agrarische sector wil een mooie en belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen in de voedselvoorziening en het groen, maar ook in het beheer en de leefbaarheid van ons land. Daar gaan we graag het gesprek over aan.”

Investeringen terugverdienen

'Investeren heeft voor boeren en tuinders alleen zin als er ruimte is om investeringen terug te verdienen', vindt LTO. Het vraagt daarom om 'consistent beleid dat langer standhoudt dan één kabinetsperiode, waarbij er ruimte blijft voor invulling vanuit de ondernemer'. LTO doet enkele suggesties voor de begroting in een brief aan de Tweede Kamer.

In het kort komen deze hierop neer:

  • Gebruik budget voor opkoop veehouderij vanwege stikstof voor investeringen.
  • Investeer in nieuwe mechaniseringslag en robotisering in land- en tuinbouw.
  • Reserveer geld uit de fiscale klimaatreserve voor de agrarische sector om inkomensgevolgen van klimaat- en marktverstoringen op te vangen met de winst uit betere tijden.
  • Handhaaf de zelfstandigenaftrek.
  • Heb oog voor groen platteland bij investeringen in zonne-energie en woningbouw.