12 juli 2022 Meer nieuws

LTO hekelt twee wetswijzigingen gewasbescherming

Met een tweetal wetswijzigingen zet een Kamermeerderheid de verdere verduurzaming van gewasbescherming onder druk. Daarvoor waarschuwt LTO. Beide amendementen zijn – tevergeefs – ontraden door de verantwoordelijk bewindspersoon.

De wijzigingen van de nieuwe wet zijn al goedgekeurd, maar de Eerste en de Tweede Kamer moeten nog moeten stemmen over de hele nieuwe wet. Als ze deze niet steunen, dan vervallen ook de voorgestelde wijzigingen (amendementen) waarover al was gestemd. De VVD heeft het kabinet gevraagd eerst de gevolgen van de wet inclusief wijzigingen in kaart te brengen, aldus Nieuwe Oogst.

Verbod bij water mogelijk

De eerste wetswijziging, is een amendement van Laura Bromet (GroenLinks) en die creëert de wettelijke basis voor het aanwijzen van gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de nabijheid van water moet worden verminderd of verboden. LTO Nederland waarschuwt dat dit amendement voorbij gaat aan de reeds onderbouwde wettelijke eisen om emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen. Dit is één van de beoordelingscriteria van het Ctgb, de onafhankelijke wetenschappelijke toelatingsautoriteit waar de overheid deze verantwoordelijkheid heeft belegd.

Versnelde reductie

Een amendement van Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) regelt een versnelde reductie van het gebruik van de bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. In 2025 zou dit een reductie moeten zijn van 50% ten opzichte van het gebruik in 2021. In 2030 moet het gebruik met 95% zijn gereduceerd.

Het amendement Vestering is niet realistisch, aldus LTO. De gestelde doelen zijn onhaalbaar, het betreft hier namelijk gewasbeschermingsmiddelen waar de behoefte aan een vervangende oplossing groot is maar nog steeds niet is gevonden. Het amendement gaat zelfs verder dan de voorstellen van de Europese Commissie in de Boer-tot-boer-strategie. De aandacht moet niet liggen op het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen, maar op het beschikbaar komen van alternatieven voor deze middelen.

Niet op stoel van wetenschap zitten

LTO waarschuwt dat de politiek met deze twee wetswijzigingen op de stoel van de wetenschap gaat zitten, en dat de Kamer bovendien de gezamenlijke aanpak én verantwoordelijkheid van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming onder druk zet.