12 januari 2018 Meer nieuws

LTO Glaskracht wil met Schouten praten over ‘medicijnkast’

De nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, Sjaak van der Tak, heeft onlangs de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, uitgenodigd voor een bezoek aan de glastuinbouw en haar een nieuw stelsel ‘Groene Gewasbescherming Glastuinbouw’ aangeboden om te komen tot een noodzakelijke medicijnkast.

LTO Glaskracht Nederland wil samen met het ministerie, de toelatingsinstantie en maatschappelijke organisaties tot een verantwoord, maatschappelijk gedragen en werkbaar effectief gewasbeschermingsbeleid komen.

Positieve berichten over IPM

Afgelopen jaar zijn er positieve berichten gepubliceerd door de NVWA omtrent de inzet van geïntegreerd gewasbescherming (IPM) in de glastuinbouw.

Over alle sectoren heen blijkt de mate van toepassing van diverse IPM maatregelen gemiddeld 48 procent. In de teelt van vruchtgroenten (75 procent) en bloemisterijgewassen (61 procent) onder glas is IPM de toepassing gemiddeld het hoogst ten opzichte van andere sectoren.

Aandacht voor IPM, maar knelpunten nemen toe

LTO Glaskracht Nederland heeft met haar programma ‘Glastuinbouw IPM Proof’ volop ingezet op deze wijze van gewasbescherming. Verontrustend is volgens de organisatie dat het aantal knelpunten niet afneemt, maar eerder toeneemt. Voor een groot deel van deze ontwikkelingen wordt het beperkt middelenpakket als belangrijke oorzaak genoemd. Dit kan een combinatie zijn van een beperkt aantal toegelaten middelen en/of een beperking in het aantal toegelaten toepassingen.

Ook blijken er met regelmaat nieuwe ziekten en plagen op te treden. Hier zijn geen middelen voor beschikbaar en vrijstellingen voor intergreerbare middelen is nog steeds niet mogelijk gebleken. Om de genoemde redenen stuurt LTO aan op een nieuw stelsel Plantgezondheid.