29 juni 2021 Meer nieuws

LTO: 500 eurobiljet niet aannemen

LTO Nederland adviseert boeren en tuinders het 500 eurobiljet niet meer aan te nemen om witwaspraktijken te voorkomen.

Uit de Nationale Risicoanalyse 2020 blijkt dat witwassen via contant geld een van de grootste witwasrisico’s is. Hoge coupures, zoals het 500 eurobiljet, spelen daarbij een belangrijke rol.

Vatbaar voor witwassen

De agrarische sector is vanwege zijn internationale karakter en het feit dat in bepaalde sectoren nog steeds contante betalingen worden gedaan, vatbaar voor de witwaspraktijken. Daarom raadt LTO Nederland gebruik van het 500 eurobiljet af.

Wettig betaalmiddel

Het ministerie van Financiën staat achter het advies, al blijft het 500 eurobiljet een wettig betaalmiddel. Op Europees niveau wordt nagedacht over het afschaffen van het biljet. Ook zijn er steeds meer Nederlandse banken die stortingen of betalingen met dit biljet als ongebruikelijk aanmerken. LTO raadt andere betaalkanalen aan, zoals instant payments (snelle overboekingen) via de eigen bank of kleine coupures.