25 oktober 2021 Meer nieuws

LNV ontvangt 3.700 reacties op mestplannen

De internetconsultatie van het zevende  Actieprogramma nitraatrichtlijn heeft het ministerie van LNV ruim 3.700 reacties opgeleverd. Diverse agrarische organisaties hadden hun achterban opgeroepen te reageren op de voorgenomen nieuwe mestregels. De reactietermijn sloot 18 oktober.

LNV zal de reacties de komende weken verwerken. Minister Schouten zei eerder open te staan voor wijzigingen in de voorstellen.

Uit onderzoek door Wageningen Economic Research blijkt dat de nieuwe mestregels sectoren financieel hard zouden raken. Het rapport is te downloaden op de website van LNV.