13 april 2022 Meer nieuws

Liander investeert fors in elektriciteitsnet, meeste in NH

Liander investeert tot en met 2024 €3,5 miljard euro in uitbreiding van het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland. De vraag naar elektriciteit groeit snel en uitbreiding maakt grootschalige teruglevering van groene stroom mogelijk.

Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die in het elektriciteitsnet getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, de agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken en bedrijfsterreinen steeds meer elektriciteit. 

In het Investeringsplan 2022 - 2031 beschrijft Liander de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten. Het gaat onder anderen om totaal ruim 50 nieuwe elektriciteitsstations en 6500 kilometer extra kabel, waarvan 5.100 km middenspanningskabels en 1.400 km laagspanningskabels en bijna 2.400 nieuwe transformatorhuisjes.

Meeste investeringen in Noord-Holland

In Noord-Holland wordt het meest geïnvesteerd, namelijk de komende drie jaar ruim €1,3 miljard. Liander voorziet dat tot 2031 circa 57 van de 92 elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. Daarom komen er de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op twaalf bestaande stations. Vooral in het noordelijk deel van Noord-Holland wordt flink geïnvesteerd omdat ondernemers veel interesse tonen in grootschalige projecten om groene stroom op te wekken en aan het elektriciteitsnet terug te kunnen leveren. Beide ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet. 

Liander investeert daarom in het noordelijke deel van Noord-Holland in nieuwbouw en verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations. De komende drie jaar realiseert Liander extra capaciteit op de stations Hoogwoud, Medemblik, Den Helder en Anna Paulowna. In Purmerend werkt Liander aan een nieuw station dat naar verwachting in 2024 in gebruik wordt genomen. 

Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel in Noord-Holland en plaatst het 945 nieuwe transformatorhuisjes. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen.

Wat staat er op stapel in de andere provincies?

Voor de andere provincies; Flevoland (220 miljoen), Gelderland (792 miljoen), Friesland (536 miljoen) en een deel van Zuid-Holland (290 miljoen) laat Liander ook zien welke investeringen er in het energienet gepland staan en hoe die tot stand komen.