25 januari 2018 Meer nieuws

Lesmateriaal op nieuwe website Bollenacademie

De Bollenacademie heeft de vernieuwde website www.bollenacademie.nl gelanceerd. Hierop staat alle informatie over boeken, cursussen en ander lesmateriaal voor de bloembollensector.

In de afgelopen twee jaar is veel nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor de sector, waaronder boeken en digitale cursussen over de teelt en broei van tulpen en lelies. Ook is er lesmateriaal beschikbaar voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit is allemaal te vinden op de nieuwe site.

De nieuwe website vervangt de website van BloembollenWEB  die per direct is opgeheven.

Informatie in de Kennisbank

Op de website is veel informatie over de bloembollensector terug te vinden in de Kennisbank. Ook werkt de site samen met Groen Kennisnet met toegang tot vele bronnen, zoals rapporten van onderzoeken en vakbladartikelen.

Ook nieuwsitems van Greenity op de website

Daarnaast geeft de website niet alleen het overzicht van het nieuws van de Bollenacademie, maar ook de nieuwsitems van Greenity en de evenementen uit de agenda van AgriHolland.

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De nieuwe website wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.