16 juli 2020 Meer nieuws

Leliekwekers op zoek naar alternatief chemie

Bloembollenetelers rond Hardenberg gaan op zoek naar vervanging van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat is vastgelegd in een uitbreiding van een convenant, dat kwekers en de gemeente sloten. Het convenant is met drie jaar verlengd, meldde De Stentor onlangs.

Op advies van de Gezondheidsraad sloot de gemeente Hardenberg in 2014 een convenant met afdelingen van LTO Noord, de KAVB, telers en de Stichting Bollenteelt Hardenberg en omstreken. In dat convenant is afgesproken dat de bollenkwekers omwonenden op de hoogte houden van de werkzaamheden en dat gebruik en uitstoot van middelen zoveel mogelijk wordt beperkt. Jaarlijks wordt besproken of alle partijen nog achter de afspraken staan.

Handtekeningen

Binnenkort ondertekent LTO Noordafdeling Vechtdal, de kring Noord-Nederland van de KAVB, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en wethouder Alwin te Rietstap het convenant, waarna de leliekwekers wordt gevraagd ook opnieuw te tekenen.