20 september 2022 Meer nieuws

Leliekwekers Deurne rooien illegale lelies

Drie leliekwekers die lelies teelden op grond van de provincie Noord-Brabant hebben de teelt vroegtijdig gerooid op last van de rechter. De drie probeerden via een kort geding te voorkomen dat de provincie de illegale teelt op zou ruimen, maar de rechter oordeelde in het voordeel van de provincie.

Afgelopen voorjaar werden de lelies geplant. De Omgevingsdienst stelde vast, dat er door de provincie van de grond nooit toestemming is gegeven voor deze teelt. De lelies stonden op circa 2 hectare grond die al eerder door de telers was gepacht, maar toen was de grond van de gemeente Deurne. Sinds 2019 is de provincie eigenaar en die verbiedt de teelt van bollen, lelies, aardbeien, prei of asperges op haar grond en ook bomen mogen er niet op.

Bodemprocedure

De telers stelden dat ze niet wisten dat de grond van de provincie was, omdat de pacht via een tussenpersoon liep. Ze wilden de lelies laten staan tot 2023, om ze dan te oogsten. Noord-Brabant wilde dat niet afwachten en dreigde de lelies zelf op te ruimen. Daarop stapten de telers naar de rechter voor een verbod op de ontruiming en stelden voor de kwestie via een bodemprocedure uit te zoeken.

Zelf rooien

De rechter stelde hen afgelopen 2 september in het ongelijk, omdat de provincie de eisen aan het grondgebruik mag stellen. Ook mag de provincie haast maken met het stoppen van de teelt, onder meer omdat het volgens de provincie een intensieve teelt is waarin veel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De rechter vonniste dat de telers de lelies binnen 24 uur moesten opruimen op straffe van een boete van 25 duizend euro en een dwangsom van 10 duizend euro per dag. Daarop besloten de telers de lelies zelf te rooien en actie van de provincie niet af te wachten.

'Wildwestpraktijken'

Overigens bleek ter zitting dat ook de gemeente geen weet had van de lelies die eerder op haar grond werden geteeld en ook de partij die de grond van de provincie huurde wist niet dat via een soort onderverhuur met lelietelers werd samengewerkt. De gedeputeerde Stijn Smeulders van de provincie sprak van 'wildwestpraktijken'. De provincie heeft als beleid misbruik van overheidseigendommen stevig aan te pakken. "We vinden het belangrijk dat de grond wordt verpacht aan iemand met wie de provincie Noord-Brabant daarover afspraken heeft gemaakt. De grond wordt immers ingezet om provinciale doelen te realiseren. De partij aan wie we de grond wel hadden verpacht, werd dus benadeeld en heeft van ons een ander perceel toegewezen gekregen", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders.

'Schade deels hersteld'

Volgens de provincie is de 'schade aan het perceel deels hersteld', omdat de lelietelers de grond na het rooien moesten egaliseren en inzaaien met groenbemester. Dat was de voorwaarde van de provincie toen de telers voorstelden de lelies zelf te rooien.