13 september 2018 Meer nieuws

Leerstoel innovatie in glastuinbouw

De stichting Hagelunie is de initiatiefnemer en financier van de nieuwe leerstoel ‘Innovation in Horticulture’ van de Rotterdam School of Management (RSM), onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Prof. dr. ir. Jan van den Ende van RSM gaat invulling geven aan deze nieuwe leerstoel. Van den Ende doceert al over innovatie en gaat zich met deze leerstoel meer verdiepen in de glastuinbouw en dat geldt ook voor sommige studenten aan deze opleiding. Van den Ende werkt in deze leerstoel samen met de universiteiten in Wageningen, Delft en Leiden.

Ondernemers helpen met innovaties

De opdracht van de leerstoel is het bevorderen van innovatie in de sector door onderzoek te doen en kennis over innovatie en risicomanagement te verspreiden. Het doel daarbij is ondernemers verder te helpen met innovaties. De verbinding met de sector én de praktijkgerichte invulling is daarbij het uitgangspunt. 

De precieze invulling van de leerstoel moet nog worden uitgewerkt, aldus Adri Witlox, woordvoerder Achmea Agro. "Dat hoeven zeker niet per se gedoceerde vakken aan leerlingen zijn. De leerstoel kan bijvoorbeeld ook uitmonden in innovatiebijeenkomsten die door de studenten van de school worden gegeven voor ondernemers in de glastuinbouw.”

Ter gelegenheid van het afscheid van Koeckhoven bij Interpolis, Avéro Achmea en Hagelunie gisteren in het World Horti Center werd de leerstoel gepresenteerd.

Foto v.l.n.r.: Erik Persoon, voorzitter van de Stichting Hagelunie, Bernard Koeckhoven en prof. dr. ir. Jan van den Ende.