5 augustus 2022 Meer nieuws

Ledlampen onder de loep

Om zo goed en snel mogelijk te leren telen met LED-belichting is een praktijkmonitoringstraject opgezet door de onderzoekers van Plant Lighting bij leliekwekerij Dutch Lily Masters in Lisserbroek, meldt de Kas als Energiebron.

Bij Dutch Lily Masters wordt belicht met SON-T belichting, maar in Lisserbroek is ook een aparte kasafdeling van 2000 vierkante meter met volledig LED-belichting. Dit levert een halvering op van het elektragebruik per micromol belichting.

Led vergelijken met SON-T

Het achterliggende doel van het onderzoek is een zo hoog mogelijke productie en kwaliteit tegen een zo laag mogelijke energie-input. Hierin is vooral aandacht besteed aan de effecten van de belichting op het kasklimaat en de energiebalans van het gewas. De teelt van lelie onder volledig Led-belichting is vergeleken met die onder SON-T.  Daarbij zijn de luchttemperatuur, luchtvochtigheid, CO2, PAR, netto-straling en planttemperatuur gemonitord. Op basis van deze metingen zijn de gevolgen van het type belichting op klimaat, energietoevoer naar het gewas en de daaruit berekende verdamping inzichtelijk gemaakt.

Verdamping onder Led hoger

Door de hogere minimumbuistemperatuur in de Led-afdeling lag de netto-straling op gewasniveau hoger dan bij de SON-T en was de luchttemperatuur net boven het gewas hoger dan in de SON-T-afdeling. In de Led-afdeling ging er meer stralingsenergie en convectie-energie richting de plant, terwijl de gewastemperatuur min of meer gelijk was. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verdamping onder Led gemiddeld hoger lag dan onder SON-T. Bij een overstap van SON-T naar Led met een gelijke stralingsintensiteit hoeven er dus geen extra maatregelen zoals extra buisverwarming te worden genomen om de verdamping in stand te houden.

Energiescherm van belang

Als de lichtintensiteit gelijk wordt gehouden dan zijn extra maatregelen zeer waarschijnlijk wel nodig. Met de netto stralingsmeter konden momenten van een negatieve stralingsbalans eenvoudig worden vastgesteld. Op deze momenten heeft het gewas geen capaciteit om te verdampen. Het onderstreept volgens de Kas als Energiebron het belang van een energiescherm om een negatieve stralingsbalans zoveel mogelijk te voorkomen.