21 mei 2021 Meer nieuws

Ledenraad wil brugfunctie verbeteren

Tijdens de informele ledenraadsvergadering gisteren van Royal FloraHolland liet de Ledenraad weten dat ze haar brugfunctie tussen kwekers en bedrijf beter wil vervullen. Ledenraadslid Arnoud van der Knaap bekritiseerde het functioneren van de directie en RvC openlijk.

"De FloriNEE-petitie was niet nodig geweest, als directie en RvC de signalen vroegtijdig had opgepakt. De ledenraad moet daar lering uit trekken. Indirect moet de petitie ervoor zorgen dat de ledenraad beter in zijn kracht komt. We zijn als ledenraad geen club van ja-knikkers", aldus Van der Knaap gisteren tijdens de vergadering. Daaraan deden ruim 200 leden online mee, naast de ruim 30 ledenraadsleden waarvan er naast de voorzitter Marcel van Tol, vier in de studio waren.  

De vergadering duurde 3,5 uur en was een lange zit. Zo’n 30 procent van de aanwezigen waren FloriNEE ondertekenaars. Tijdens de vergadering gaf de Ledenraad een toelichting op de invulling van zijn adviesrol en werd gesproken over de uitvoering van de strategie. De voorzitter Marcel van Tol en de vier andere ledenraadsleden in de studio gaven ieder een toelichting bij een bepaald agendapunt.

Twee grote zaken bij start Ledenraad

Terugkijkend op de eerste twee jaar van de nieuwe werkwijze met een Ledenraad, zei Van Tol dat er twee grote processen naast elkaar liepen. De ledenraad met 42 leden moest een team vormen en de samenwerking met directie en RvC tot stand brengen en moest haar rol en verantwoordelijkheden nog eigen maken. “Aan de andere kant is er nog nooit zo stevig een strategie neergezet die ons gaat helpen om toekomstbestendig te worden. Een strategie waar we als Ledenraad achter staan. Om concurrerend te blijven, moeten we veranderen.”

De aanleiding voor de petitie waren vooral de problemen rond de functionaliteiten van Floriday en een niet-haalbare deadline. In de soms scherpe discussie werd bevestigd dat leden vinden dat de directie en Raad van Commissarissen (RvC) onvoldoende naar de signalen van kwekers en kopers hebben geluisterd. Voor Floriday ligt inmiddels een nieuwe aanpak.

Ledenraad kan alleen adviseren

Toen het in de vergadering ging over de digitale milieuregistratie en -certificering spitste de discussie zich toe op de verplichting ervan en ook werd hierbij de grote diversiteit onder leden duidelijk. Over dit onderwerp buigt de ledenraad zich nog. Tijdens de formele ledenraadsvergadering van 1 juli beslist de ledenraad of ze zaken aan de directie gaat adviseren, maar ze de directie geen zaken opleggen.

Alles meegenomen

De ledenraad kijkt terug op een goede vergadering, vertelt Anneke van der Galiën, woordvoerder van de Ledenraad. “Er is veel gereageerd en soms ook fel. De ledenraad heeft alles meegenomen en genotuleerd zoals dat normaal bij een ALV ook altijd ging. Ook zal de ledenraad nog mensen die veel kritiek uitten nabellen om er verder op door te praten en ook te kunnen aangeven wat de Ledenraad heeft gedaan.”

Brugfunctie verbeteren

In de vergadering werd duidelijk dat sommige leden blij waren met de Ledenraad, maar anderen niet en de ALV missen. De invloed van de Ledenraad zit grotendeels in het adviseren en signaleren. Jan Mantel van de Ledenraad vindt dat de invloed van de leden is vergroot. "Maar, voelen leden zich dan ook beter betrokken? Nog niet voldoende, merken we. Wat we willen bereiken, is dat wij het gesprek met u aan de ene kant en het gesprek met de Directie en RvC aan de andere kant zodanig kunnen verbeteren, dat we een sterkere vuist kunnen maken voor het belang van de leden en het voortbestaan van onze coöperatie.”

De ledenraadsvergadering van gisteren staat op YouTube.