6 juli 2021 Meer nieuws

Ledenraad veiling wordt bijgespijkerd

De ledenraad van Veiling FloraHolland wordt bijgespijkerd om stevig positie in te nemen ten opzichte van de raad van commissarissen en de veilingdirectie. Tot die conclusie komt de ledenraad zelf in een vergadering naar aanleiding van de noodrempetitie.

De samenwerking tussen de ledenraad van veiling Royal FloraHolland, de raad van commissarissen en de veilingdirectie moet beter, de signaal- en adviesfunctie van de ledenraad moet verbeteren en de ledenbetrokkenheid bij strategische keuzes van de veiling moet groter. Die drie conclusies trok de ledenraad.

‘Moet anders’

“De zorgen van leden hebben tot veel onrust geleid. We moeten hiervan leren. Een deel van de leden voelt zich niet voldoende gehoord. Dat moet anders,” aldus voorzitter Marcel van Tol van de ledenraad na de gesprekken naar aanleiding van de petitie, de extra ledenraadsvergadering en de bijeenkomst van 1 juli.

Versterken

Onder de noemer ‘Op naar Coöperatie 2025’ gaat de ledenraad aan de slag met de verbeterpunten.  Zo schakelt de ledenraad een externe deskundige in om positie van de ledenraad ten opzichte van de directie en de commissarissen te versterken. Nieuwe werkafspraken ledenraad, directie en raad van commissarissen zijn nodig en er wordt een plan gemaakt om de kwaliteit van de ledenraad te verbeteren.

Besluiten niet terugdraaien

Twee andere verzoeken uit de petitie wijst de ledenraad af. Er komt geen extern onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de veiling en eerder genomen besluiten worden niet teruggedraaid. “De uitvoering van de strategie kan beter, maar we moeten uitkijken dat de coöperatie niet onbestuurbaar wordt. Royal FloraHolland is het verlengstuk van onze bedrijven. Samen moeten we ervoor zorgen dat dat zo goed mogelijk werkt. We zijn daarmee al goed op weg met de nieuwe aanpak van Floriday,” zegt Van Tol. Wat de ledenraad betreft is de formele petitieprocedure klaar.