9 april 2021 Meer nieuws

'Ledenraad moet aan de slag met klachten veiling'

Laat de Ledenraad advies uitbrengen over Floriday, Floriway, de digitale milieuregistratie en -certificering. Zo komt er draagvlak bij leden en belanghebbenden in de sector.

Dat is het advies van de voorzitters van de Ledenraad, Raad van Commissarissen en Directie van Royal FloraHolland aan de Ledenraad over de ledenpetitie. Formeel gezien kan de Ledenraad namelijk niet ingaan op alle verzoeken uit de petitie FloriNEE. Volgens de statuten en het reglement Ledenraad heeft de Ledenraad daar geen bevoegdheden over. Er moet volgens de drie besturen wel worden geluisterd naar de zorgen. ‘Wij willen verder aan de slag met de signalen die in de petitie naar voren zijn gebracht en die wij ook vanuit de markt hebben ontvangen’, melden de voorzitters van de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie bij het formele advies aan de Ledenraad.

Niet gehoord

Tijdens de overleg vorige maand tussen de Ledenraad en de vertegenwoordigers van de leden die het verzoek ondersteunen, gaven leden aan dat ze zich niet of onvoldoende gehoord voelen. De petitie moet de Ledenraad bewegen de leden weer te vertegenwoordigen. Op 22 april besluit de Ledenraad of er een extra ledenraadsvergadering komt, waarin zowel ondertekenaars van de petitie als niet-ondertekenaars met de raad in gesprek kunnen gaan.

Ledensessie

Komende maandag houdt de Ledenraad om 19.00 uur een zogeheten extra ledensessie om de petitie weer te bespreken, dit keer met leden die een ‘andere kijk hebben op de inhoud’, zo is op de website van Royal FloraHolland te lezen. Leden die de petitie niet tekenden of een andere mening hebben kunnen zich per mail opgeven.