10 oktober 2018 Meer nieuws

Leden CNB akkoord met restitutie

De Algemene Ledenvergadering van CNB is dinsdagavond akkoord gegaan met de jaarrekening van CNB over 2017-2018. Het voorstel om een deel van het resultaat als restitutie uit te keren is goedgekeurd. CNB heeft een nettowinst geboekt van 1,7 miljoen na belastingen. Een goed jaar, volgens directie en Raad van Commissarissen.

Restitutie

Directeur Leo van Leeuwen van CNB zette voorts uiteen dat bij het voorstel tot restitutie van provisie, ook is gekeken naar het resultaat dat met de bemiddelingsactiviteit is gehaald. "Ook de activiteit Koelen en prepareren heeft dit jaar weer een prima resultaat gerealiseerd. Dit resultaat wordt gebruikt om de meerjaren investeringsplannen in Bovenkarspel te financieren en komt zo uiteindelijk ook weer ten goede aan de leden die aan dit resultaat hebben bijgedragen."

Kanttekeningen

Het meerjaren investeringsplan is fors en omvat circa € 12,5 mln aan uitgaven over de periode 2018-2022. Bijna de helft hiervan heeft betrekking op de bouw van een nieuwe hal met moderne koel- en ULO-cellen met duurzame technieken. Vanuit de zaal kwamen wel verschillende kritische vragen over deze de plannen. Zo werd gevraagd naar de marktontwikkeling, afhankelijkheid van grotere klanten en ook hoe het koelen en prepareren zich verhoudt tot bemiddeling, nu de resultaten toenemen en er fors in wordt geïnvesteerd. Van Leeuwen verzekerde de aanwezige leden dat het een doordacht plan is waar een jaar aan is werkt, met aanvaardbare risico’s en een goed rendement voor CNB als geheel. Hij kreeg bijval van de Raad van Commissarissen, die hier actief bij zijn betrokken en het plan recent hebben goedgekeurd. 

Eigen vermogen

Ook werd geïnformeerd naar de keuze om zeer beperkt geld te lenen voor de investering in het koel- en preparatiebedrijf. Van Leeuwen verdedigde die keuze door aan te geven dat CNB niet graag afhankelijk is van leningen en zo veel mogelijk met eigen middelen financiert. "Dat houdt CNB sterk, borgt betalingszekerheid en dat is in het belang van alle leden van CNB."

Markt

Van Leeuwen benoemde in zijn toelichting ook de uitdagingen waar het vak voor staat op het gebied van duurzaamheid en markttoegang en uitte zijn zorg over de onderschatting van de urgentie en de gevolgen. "Uiteraard speelt CNB hierin geen directe rol, maar we zijn wel op zoek naar hoe wij als dienstverlener een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen", aldus Van Leeuwen.  

De tekst van woensdag bevatte een aantal onjuistheden. Daarom is deze op verzoek van CNB aangepast. 

De Hoofdredactie