24 oktober 2019 Meer nieuws

Leden Glastuinbouw achter klimaatakkoord

Leden van Glastuinbouw Nederland staan achter het Klimaatakkoord 2030, mits de 'enorme verhoging' van de energiekosten wordt aangepakt en de levering van CO2 gewaarborgd blijft.  

De zorg over het gestegen tarief van de Opslag Duurzame Energie (ODE) op elektriciteit is recent op tafel gekomen bij de leden van Glastuinbouw Nederland. Voorzitter Sjaak van de Tak van de organisatie noemt die verhoging, die niet aan de klimaattafel is besproken, onacceptabel. Hij wil dat de politiek de maatregel schrapt. Ook is een verzekerde CO2-levering nodig om duurzame energie en energiebesparing mogelijk te maken, oordeelt Van der Tak, bijgestaan door energiespecialist Rob van der Valk. 

Kas als Energiebron

Toch steunen de glastuinders de inzet van het Klimaatakkoord, blijkt uit de raadpleging van de leden vorige week. Vooral de versterking van het programma Kas als Energiebron in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is volgens de leden een voordeel van het akkoord. Ook de andere voordelen als de ontwikkeling van groen gas, waterstof, de verbeterde mededinging en de Verbindend Verklaring voor Kennis in de Kas worden door de tuinders omarmd. 

Oproep behoud gas-WKK   

De leden riepen op tot het behoud van de gasgestookte WKK en de gasinfrastructuur als alternatief voor de flexibele levering van elektriciteit, warmte en CO2 zolang de klimaatneutrale alternatieven nog niet volledig zijn geregeld.