11 oktober 2019 Meer nieuws

Leden CNB achter restitutie

De leden van CNB hebben afgelopen dinsdag tijdens de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening goedgekeurd. Daarmee staan ze achter de 8 procent restitutie, die de coöperatie uitkeert. CNB noteert een nettowinst van 1,4 miljoen euro.

Voorzitter Jan Menting (foto) van de Raad van Commissarissen van CNB gaf in zijn openingswoord aan dat het bollenvak voor ‘grote uitdagingen’ staat. “We hebben lang groei gezien, maar nu zijn de belangen en de risico’s steeds groter en de eisen aan de producten steeds hoger. De wereldpolitiek is onrustig en onvoorspelbaar, maar het heeft wel effect op de handel. Staan we nu aan de top van de mogelijkheden? Wat kunnen en wat mogen we nog?” Hij doelde op de nieuwe milieueisen en op het teruglopend aanbod gewasbeschermingsmiddelen.

Investeringsprogramma

Directeur Leo van Leeuwen ziet die uitdaging ook, maar ziet voor CNB ook een rol daarin. “De vraag is hoe we onze leden daarbij kunnen ondersteunen.” Hij zette voorts de financiën van de organisatie uiteen, waaruit blijkt dat het met name de lelieomzet is die het resultaat drukt. “Daar staat dan weer tegenover dat het een goed jaar was voor de groene veilingen. Mooie opdrachten en een resultaat waar we trots op zijn.” Hij gaf ook aan dat in de lelies ‘voorbodes zijn te zien van een iets beter jaar’. Hij verwacht dat Koelen en Prepareren in Bovenkarspel ook meer omzet gaat genereren, nu de uitbreiding met een nieuwe hal met ULO-cellen per 1 oktober een feit is. Deze recente investering van bijna 6 miljoen euro vormt een belangrijk onderdeel van het meerjaren investeringsprogramma van circa 14 miljoen dat in 2017 is gestart.

BVS op afstand

Van Leeuwen ging ook in op BVS, het alternatief voor de kwekersverenigingen dat door CNB in het leven is geroepen. “BVS BV wordt eind 2019 op afstand van CNB gezet, waarbij de zeggenschap wordt overgedragen aan een stichting met een eigen bestuur. Zo is er voldoende onafhankelijkheid gecreëerd en  en doen we ook  wat we ten aanzien van de mededinging met de Autoriteit Consument en Markt hebben afgesproken.”

Vooruitblik na 100 jaar

De directeur blikte nog even terug op het jubileumjaar, voordat hij vooruit keek. “Dat jubileum loopt overigens nog tot medio januari 2020. Het is een bijzonder jaar, dat we goed vieren. Daar hebben de leden aan bijgedragen. Voor volgend jaar ziet het er ook relatief goed uit, al zal bepalend zijn hoe het lelieseizoen dit jaar gaat verlopen.. De leliemarkt lijkt echter aan te trekken en van onze nieuwbouw in Bovenkarspel verwachten we ook een extra bijdrage aan het resultaat.”