2 juni 2020 Meer nieuws

'Lastig jaar' voor ontwikkeling in Duin- en Bollenstreek

Vier hectare bollengrond erbij, 40.000 vierkante meter bebouwing opgeruimd, acht plekken voor Greenportwoningen verkocht, net als alle woning- en bedrijfskavels in Abeelenpark en Bulb Trade Park verkocht. Toch kijkt Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) terug op een lastig jaar.  

Het afgelopen jaar was moeilijk, stelt GOM in haar jaarverslag over 2019. Dat verslag presenteerde de maatschappij afgelopen week zonder de jaarlijkse persconferentie. GOM heeft te maken met onzekerheid over clusterlocaties voor Greenportwoningen. Met de opbrengsten van de locaties wordt de herstructurering betaald. 

Minder investeringen 

De vraag naar herstructureringsafspraken bleef ook in 2019 groot, meldt GOM. De maatschappij onderzoekt 40 nieuwe locaties en 26 nieuwe contracten met grondeigenaren gesloten: 14 voor bollengrondcompensatie (3,7 hectare), 6 voor het slopen van 3 hectare verrommeling en 6 voor Greenportwoningen. Daarmee heeft GOM in totaal 130 herstructureringslocaties in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek in portefeuille. Door de onzekerheid over de haalbaarheid van potentiële clusterlocaties, is minder gehaald dan voorzien. Ook voor het komende jaar houdt GOM rekening met minder investeringen.  

Beleid goed

GOM vindt het beleid voor het buitengebied van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek goed, schrijft de organisatie in haar jaarverslag. 'De verstedelijking is een halt toegeroepen, grondspeculatie is grotendeels verdwenen, het teeltcomplex is behouden, het landschap is op veel locaties opener geworden, het karakter van de Bollenstreek is behouden, er is een aanzienlijke hoeveelheid opstallen geruimd en bedrijven zijn in staat zich te ontwikkelen in een evenwichtige verhouding tot het landschap', meldt GOM.