29 juli 2020 Meer nieuws

Langer uitstel van terugbetaling belasting bepleit

Ondernemers moeten een langere ‘adempauze’ krijgen voor het terugbetalen van de vanwege corona uitgestelde belastingen, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Die zou tot 1 januari 2022 moeten duren. In 2 tot 4 jaar zouden de belastingen vervolgens terugbetaald kunnen worden. 

Bij veel bedrijven is op dit moment door de coronacrisis en de eerdere overheidsmaatregelen het vet helemaal van de botten, aldus de ondernemersorganisaties. Ze teren nog steeds zwaar op hun reserves en hebben de nodige schulden op zich moeten nemen om door de crisis te komen. MKB achten een adempauze nodig om zo ondernemers de ruimte te geven om écht investerend en met behoud van werk uit de crisis te komen.

Tijd om te wennen nodig

‘Ondernemers willen hun belastingen gewoon netjes betalen aan de overheid. Maar vanwege hun huidige financiële situatie en de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij gedwongen waren hun werk stil te leggen, is het van belang dat dit op een geleidelijke manier gebeurt’, aldus MKB en VNO-NCW. Ondernemers hebben volgens hen tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Voor het hervatten van de reguliere belastingverplichtingen is het van belang dat eerst alle 4 seizoenen zijn doorlopen voordat wordt gestart met terugbetaling.