12 mei 2022 Meer nieuws

Landbouwportaal Noord-Holland door

Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ging woensdag 11 mei akkoord met een nieuwe periode van het Landbouwportaal tot en met december 2023. Het portaal moet agrariërs helpen de bodem- en waterhuishouding op orde te krijgen. 

Volgens het hoogheemraadschap (HHNK) is er 'veel veranderbereidheid' onder agrariërs om het bedrijf toekomstbestendig te maken en de bodem- en waterhuishouding aan te pakken. Dat wil het schap blijven stimuleren. 'Een nieuwe subsidieverordening voor bovenwettelijke maatregelen op agrarische bedrijven, ten gunste van de bodem- en waterkwaliteit, kan deze beweging een extra zetje in de goede richting geven', stelt het bestuur.

Coach aanvragen

Agrariërs kunnen via het portaal coachbezoeken aanvragen. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022. Bestuurder Siem Jan Schenk van het hoogheemraadschap: "Het is mooi om deze beweging naar meer water- en bodembewust ondernemen te zien. Veel Noord-Hollandse boeren staan open voor het gratis advies van de Landbouwportaal-coaches en gaan daadwerkelijk aan de slag om verbeteringen op hun bedrijf te doen. Dat hoeven lang niet altijd grote investeringen te zijn. Vaak helpt een frisse blik op het erf en wat tips hen al op weg. Voor wie wel kan investeren in bovenwettelijke maatregelen, kunnen we als waterschap met deze nieuwe subsidieronde een bijdrage doen."

Bijna 1.500 deelnemers

Sinds de opening van het Landbouwportaal Noord-Holland vier jaar geleden, hebben bijna 1.500 agrariërs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen. Volgens HHNK stellen de deelnemers het gratis coachbezoek 'zeer op prijs'. De coaches adviseren over erfafspoeling van mineralen en nutriënten, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, perceel- en oeverinrichting en beheer en zoetwatermaatregelen.