9 oktober 2020 Meer nieuws

Landbouwportaal krijgt vervolg

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt 430.000 euro subsidie beschikbaar voor het Landbouwportaal. Deze subsidie is bedoeld voor agrarisch ondernemers in Hollands Noorderkwartier die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober worden ingediend.

Sinds de opening van het Landbouwportaal in mei 2018 hebben bijna 1.300 agrariërs zich aangemeld en diverse maatregelen getroffen om de bodem- en waterkwaliteit in hun omgeving te verbeteren. Thema’s die centraal staan, zijn erfafspoeling van mineralen en nutriënten, perceel- en oeverinrichting en beheer en zoetwatermaatregelen. Via het Landbouwportaal kan een ondernemer een gratis bedrijfsbezoek aanvragen van een coach en subsidiemaatregelen aanvragen.

Gezonder watersysteem

Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit ‘Samenwerken aan Bodem & Water’, een samenwerking tussen LZTO Noord, KAVB, provincie Noord-Holland, vier collectieven en de drie Noord-Hollandse waterschappen. Doel is het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken wat betreft waterkwaliteit, voldoende zoet water en bodemkwaliteit. Meer informatie op de website van het Landbouwportaal.