8 januari 2019 Meer nieuws

Waardering bollenkraam voor aangifte bekend

De Belastingdienst heeft de 'Landelijke Landbouwnormen 2018' voor de aangifte bekend gemaakt. Ondernemers moeten deze normen onder andere gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

In de landelijke landbouwnormen staan de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

De Landelijke Landbouwnormen zijn te vinden op de site van de Belastingdienst. Op pagina 31 en 32 staan de zaken betreffende voor bloembollenkramen.

Voor de biologische land- en tuinbouw zijn er geen aparte normen, omdat deze sector te divers is om er normen voor te ontwikkelen.

Verandering

Een van de belangrijkste veranderingen in de ‘Landelijke Landbouwnormen 2018’ is dat de wettelijke landbouwregeling voor de omzetbelasting per 1 januari 2018 is beëindigd. Daarmee komen de bedragen inclusief omzetbelasting te vervallen. Alle bedragen die nu vermeld worden, zijn exclusief omzetbelasting.

In overleg gemaakt

Het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO Nederland, heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2018’ in overleg met het landbouwbedrijfsleven voorbereid. Aan dit overleg namen onder andere de KAVB, LTO Nederland, SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten), De TAAK (Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren) en VLB (Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus) deel.