27 augustus 2019 Meer nieuws

Landbouwgrond sparen bij aanleg zonnepark

Het kabinet wil landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk ontzien als het gaat om de aanleg van zonneparken. Dit schrijft Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, in een Kamerbrief.

Het kabinet wil landbouw- en natuurgronden 'maximaal ontzien' en tegelijkertijd zonnepanelen op daken stimuleren, zo is te lezen in de brief. Met ruimtelijk beleid en het makkelijker maken van procedures voor panelen op daken wil Wiebes sturen.   

Daken beter benutten

Het komend jaar starten gemeenten en provincies met het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES’en), als basis voor het uiteindelijke beleid. Het kabinet verwacht dat de maatregelen leiden tot het beter benutten van daken en terreinen en dat daardoor landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien. Het kabinet houdt bij of het beleid effect heeft.

Lees de volledige kamerbrief.