28 juni 2022 Meer nieuws

Land van Ons koopt bollenperceel in Wassenaar

Land van Ons, een coöperatie met bijna 19.000 leden die landbouwgrond opkoopt voor herstel en behoud van biodiversiteit, heeft samen met omwonenden een bollenveld gekocht aan de rand van Wassenaar. Het perceel is van Handelskwekerij Griffioen.

Het gaat om een perceel aan de Rijksstraatweg 601 (N44) in Wassenaar. Het perceel is totaal 6,7 ha groot en op de helft ervan vindt nu gangbare bollenteelt plaats, op de andere helft de biologische teelt van vaste planten. Land van Ons wil dat er in de toekomst biologische bollenteelt komt op het perceel. Caroline de Roos van Land van Ons vertelt dat morgen het koopmoment is. Onderdeel van de aankoop zijn een op het perceel aanwezige vrijstaande woning en een loods/kantoor van 600m2. De woning wordt weer verkocht.

Het perceel van Griffioen is het laatste bollenperceel van het cultuurhistorisch kroonjuweel Landgoederenzone bij Wassenaar (Zuid-Holland). Griffioen gebruikte het perceel voor bollenteelt, maar wilde dat niet meer en dus moest er een andere bestemming komen. Oorspronkelijk was een deel van dit perceel van 6,9 hectare bestemd voor de bouw van een aantal villa’s, maar daar kwam veel verzet tegen.

Complexe aankoop

Om de geplande aankoop mogelijk te maken werkte Land van Ons nauw samen met de gemeente Wassenaar, provincie Zuid-Holland en omwonenden. De koop was niet makkelijk. De gemeenteraad stemde namelijk in met de bouw van een aantal woningen op een deel van het perceel. Daarmee zou de grond onbetaalbaar worden voor de plannen die Land van Ons ermee heeft. Samen met omwonenden, gemeente en provincie werd gezocht naar een oplossing. Die bleek er in te liggen dat een aantal omwonenden bereid is geld te schenken voor behoud van dit perceel. De deelnemers van Land van Ons stemden via een digitale stemronde in met het bestuursvoorstel het perceel aan te kopen.

Franke Remerie, voorzitter van Land van Ons: "De bollenteelt is vrijwel helemaal uit dit gebied verdreven. Omdat een deel van het perceel nu nog wordt gebruikt voor de teelt van bloembollen wil Land van Ons kijken of ze dit door kan zetten, maar dan wel zonder het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen en kunstmest." Het is de bedoeling dat dit jaar nog het bollenperceel wordt overgedragen en volgend jaar de andere helft van het perceel.

De Roos geeft aan dat Land van Ons een (jonge) biologische kweker zoekt die op de grond, samen met de deelnemers, aan de slag gaat met biologische teelt, waaronder de biologische bloembollenteelt. “Er is zeker al belangstelling getoond.”

Met deze stap hoopt de coöperatie de drempel te verlagen voor bollenboeren die aan een overstap zitten te denken. Land van Ons geeft aan dat biologische bollenteelt al langer op haar verlanglijstje staat.