15 september 2020 Meer nieuws

Land- en Tuinbouw Troonrede van LTO

LTO presenteerde zaterdag 12 september de Land- en Tuinbouw Troonrede. Hierin wordt gesproken over de toekomst van boeren en tuinders, wat ze van de politiek verlangen en wat de samenleving van hen mag verwachten: een uitgestoken hand om samen te werken aan een vitale en duurzame agrarische sector.

In de Troonrede wordt gesproken over het snel wisselende politieke beleid. “Onder ‘nemen’ verstaan wij geven; maar niet weggeven! Wij kunnen ons land niet weggeven voor een habbekrats. Wij geven onze beste krachten niet voor de dagkoersen van steeds wisselend beleid. Wij investeren niet om de generatie na ons op te zadelen met niet terug te verdienen investeringen, veroorzaakt door wurgend overheidsbeleid.”

Niet vruchtbaar

Namens 35.000 leden van LTO, hun gezinnen en talloze sympathisanten wordt aan de politiek gevraagd om te investeren in de lange termijn. “Het zou van wijsheid en inzicht getuigen als politici en bewindslieden durven voort te bouwen op goed bedacht en breed gedragen beleid. Het is niet vruchtbaar om iedere vier jaar weer nieuw beleid te bedenken; beleid dat soms niet eens vier maanden houdbaar is.”

Volgens LTO bruist de sector van energie voor een invulling van de toekomst die boeren en tuinders perspectief biedt. Daarvoor is steun van de politiek en de samenleving nodig. In de Troonrede doet de agrarische sector die oproep.

#vooronsland

De afgelopen weken deelde ondernemers hun verhaal via socials met #vooronsland. De mooiste posts zijn verzameld op de website ‘voor ons land’.

Bekijk hieronder de Land- en Tuinbouw Troonrede (5.31 min). Lezen kan ook.